بازدید مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش از دبستان دخترانه زکریای رازی

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش از دبستان دخترانه زکریای رازی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزرات آموزش و پرورش ضمن تشکر از حضور پرشور والدین در این جلسه ، این احساس مسئولیت والدین را به فال نیک گرفت و مسبب موفقیت دانش آموزان دانست .

وی افزود : بهترین زمان شکل گیری شخصیت دانش آموزان ، دوران دبستان است . 

این مقام مسئول ، تربیت را حاصل تعامل خانواده و مدرسه دانست.

در ادامه سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از اهمیت نقش اولیا در تربیت و تعالی دانش آموزان سخن گفت  .

وی یکی از اهداف آموزش ابتدایی را شاداب سازی مدارس عنوان کرد که تحقق این امر را در گرو همکاری والدین و مدرسه  دانست .

افتتاح اتاق اولیا و ارائه گزارش عملکرد انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه از دیگر برنامه های این مراسم بود.

آدرس کوتاه: