بازدید مدیر کل آموزش و پرورش ازمرکز آموزشی درمانی فرهنگیان استان یزد

مدیرکل آموزش و پرورش و معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل از مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان استان یزد بازدید کردندبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد عباسعلی دانا فر ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز آموزشی درمانی بر توسعه و ارتقاء خدمات درمانی تاکید و ضرورت راه اندازی مرکز جراحی را یادآورشد

آدرس کوتاه: