بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان فرهنگیان مهریز

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان فرهنگیان مهریز


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه اسکان نوروزی فرهنگیان مهریز،نمایشگاه مهریز شناسی و یک آموزشگاه مجری طرح اسکان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش مهریز مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد دراین بازدید که رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل، بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز حضور داشتند از نزدیک درجریان چگونگی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی قرارگرفت.
دکتر دانا فر با تبریک سال جدید از همه دست اندرکاران ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان قدردانی کرد و بر ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی تاکید نمود
مدیر آموزش وپرورش مهریز در این بازدید گزارشی از اقدامات ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان را ارائه کرد .

آدرس کوتاه: