بازدید مدیر کل آموزش و پرورش یزد از مدارس روستای نصراباد پیشکوه

" دکتر دانافر "مدیر کل آموزش و پرورش و رئیس اداره روابط عمومی به همراهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت و هیئت همراه از خوابگاه مدرسه شهید محلاتی و چند مدرسه در روستای نصراباد پیشکوه بازدید به عمل آوردند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت ، هدف اصلی از این بازدید  برنامه ریزی در خصوص استفاده  حد اکثری از ظرفیت فضاهای موجود میباشد.

در ادامه از روند ساخت مجتمع خیری نیز بازدید به عمل آمد.

 

آدرس کوتاه: