بازدید معاونین استاندار از دبیرستان ماندگار ایرانشهر یزد

محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد از دبیرستان ماندگار ایرانشهر بازدید کردند


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد از دبیرستان ماندگار ایرانشهر بازدید و در جریان روند اجرایی مقدمات برگزاری همایش ملی دانش آموختگان دبیرستان ماندگار ایرانشهر قرار گرفتند.لازم به ذکر است دومین همایش ملی دانش آموختگان دبیرستان ماندگار ایرانشهر 15 شهریورماه سال جاری با حضور دانش آموختگان این آموزشگاه از سراسر ایران و اقصی نقاط جهان در این دبیرستان برگزار خواهد شد.
این همایش می تواند سلامی دوباره به مدرسه و دوستان قدیمی در جهت جلب اندیشه ها و فرصتهای سرمایه گذا ی ورونق اقتصادی برای استان یزد باشد.
 

آدرس کوتاه: