بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد از پروژه های مدارس در حال ساخت شهرستان مهریز و ناحیه دو یزد

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد و مدیر کل آموزش و پرورش استان از پروژه های مدارس در حال ساخت شهرستان مهریز و ناحیه دو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان  از روند پروژه های مدارس در حال ساخت شهرستان مهریزو ناحیه دو یزد بازدید به عمل آمد .

پروژه های در حال ساخت دبستان حضرت ابوالفضل(ع)، دبستان یاوران مهدی(عج) و دبستان مسکن مهر و آموزشگاه دانش ناحیه دو یزد مورد بازدید قرار گرفت و هماهنگی های لازم در محل پروژه جهت تسریع در روند ساخت و افتتاح به منظور استفاده دانش آموزان انجام گردید.

گفتنی است آموزشگاه 12 کلاسه دانش ناحیه دو یزد که با اعتبارات کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل و اعتبارات استانی در حال ساخت است مورد بازدید قرار گرفت و مقرر گردید با همکاری شهرداری ناحیه تاریخی یزد،اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان این آموزشگاه در اول مهرماه جهت بهره برداری و حضور دانش آموزان تحویل گردد.

دبستان 6 کلاسه حضرت ابوالفضل(ع) مهریزنیز در زمینی به مساحت  3 هزار و500 متر مربع و زیر بنای هزار متر مربع در دو طبقه با هزینه 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی در حال ساخت می باشد و با 80 درصد پیشرفت فیزیکی روند ساخت را طی می کند و این دبستان در مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

دبستان 6 کلاسه مسکن مهر شهرستان مهریز نیزدر زمینی به مساحت 2هزار و 500 متر مربع و زیر بنای 950 متر مربع با هزینه 1 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی در حال ساخت می باشد و با 95 درصد پیشرفت فیزیکی روند ساخت را طی می کند واین دبستان در شهریورماه سال جاری(هفته دولت) به بهره برداری می رسد.

همچنین دبستان 10 کلاسه یاوران مهدی(عج( در زمینی به مساحت 3 هزار و 500 متر مربع و زیر بنای 1700 متر مربع در دو طبقه با هزینه 17 میلیارد ریال با مشارکت خیر مدرسه ساز حاج هدایت ابوئی در حال ساخت می باشد و با 95 درصد پیشرفت فیزیکی روند ساخت را طی می کند و این دبستان هم در مهرماه سال جاری افتتاح می گردد.

 

آدرس کوتاه: