بازدید معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان از دبیرستان دخترانه حکیم زاده

" فاطمه مهاجرانی" معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش و هیات همراه صبح امروز از دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان حکیم زاده یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون وزیر و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش در این بازدید درزمینه سیاستها و برنامه های مدارس استعدادهای درخشان مطالبی ارائه نمود .

" فاطمه مهاجرانی" با اشاره به تربیت اجتماعی دانش اموزان به عنوان یک اصل مهم در آموزش و پرورش  افزود : باید مهارت های زیستی و زندگی،حل مسئله،خوب گوش دادن و اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقویت کنیم .

وی استراتژی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد) را کاهش کمیت در حد استاندارد و تاکیدبرکیفیت بانگاه ملی بیان کرد.

گفتنی است مدیر کل آموزش و پرورش استان و روسای سابق مرکز استعدادهای درخشان استان و جمعی از کارشناسان اداره کل در این بازدید وی را همراهی نمودند.

آدرس کوتاه: