بازدید معاون پشتیبانی و توسعه منابع از ستادهای اسکان زارچ و اشکذر

معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان از ستادهای اسکان و مدارس مجری شهر های زارچ و اشکذر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان‌یزد،  "علی دهقان بهابادی "دربازدیدی سرزده به شهر های زارچ و اشکذر رفت و از چند مدرسه و چند پایگاه ثبت نام و پذیرش مسافران دیدن کرد.

دهقان بهابادی دراین بازدید ضمن گفتگو با مسافران ومجریان اسکان نوروزی نحوه راهنمایی ، پذیرش ، اسکان و سایرخدمات جانبی به میهمانان نوروزی را بررسی نمود.

در ادامه ضمن بازدید از دبستان فقیه خراسانی به عنوان مدرسه مجری طرح اسکان نوروزی ناحیه یک یزد از زحمات مدیریت آموزشگاه به خاطر برپایی کلاس یزد شناسی برای مسافران نوروزی تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است در این کلاس در یک محیط سنتی، آداب و رسوم و فرهنگ یزد و اشیاء قدیمی یاین استان برای مسافران به نمایش گذاشته شده است .

آدرس کوتاه: