بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی اداره کل از مدارس ابتدایی منطقه مروست

معاون آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه از مدارس ابتدایی منطقه مروست بازدید کردند.

 

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش ،"سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی ، رییس اداره دوره اول و دوره دوم ابتدایی،رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی و کارشناسان آن حوزه  به همراهی سرگروه های آموزشی مناطق هرات و مروست ،  فعالیت های آموزشی مدارس منطقه مروست را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید 7 تیم دونفره متشکل از کارشناسان ،مدیران وسرگروه های آموزشی فعالیت های مدیریتی وآموزشی 15 مدرسه  را بررسی نمودند.

هم چنین  معاون آموزش ابتدایی، ریاست آموزش وپرورش منطقه  وکارشناس عشایر  "ضمن بازدید از خوابگاه مدارس متوسطه دوره اول و دوم دخترانه بسته های  بهداشتی تقدیم تمامی دانش آموزان گردید   و "مرکز نجوم عشایر" که به همت معاونت آموزش ابتدایی -  آموزش و پرورش عشایر-  تجهیز شده بود، افتتاح گردید.

در پایان، معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که با حضور ریاست آموزش و پرورش منطقه و کارشناسان در محل سالن اجتماعات اداره  مروست  برگزار گردید  به ارایه  گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس بازدید شده پرداختند. در این جلسه همچنین بر ممنوعیت برگزاری آزمون های مختلف از سوی موسسات آموزشی مختلف و همچنین ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس تاکید گردید.

شایان ذکر است در این جلسه معاون آموزش ابتدایی استان به حذف طرح های استانی در سال تحصیلی جاری اشاره وتاکید نمودند طرح های خلاقانه مدارس در قالب طرح تدبیر بایستی تدوین واجرا وجمع آوری وجایگزین طرح های استانی گردد.همچنین ایشان تاکید نمودند طرح های آموزش و پرورش عشایر به خصوص طرح های مهارت محور مانند"طرح مهارت آموزان جوان دانش آموزان عشایری" و طرح های همچون  " بازی های بومی – محلی " که  هم جنبه هویتی دارد و هم شادی آفرین است  در مدارس پررنگ تر شود .

آدرس کوتاه: