برپایی نمایشگاه هنربانان در اداره کل آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش ضمن افتتاح نمایشگاه از آثار هنربانان در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دیدن کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دراین نمایشگاه 40 اثر عکس و پوستربا موضوع آزاد و آثار خطاطی و نقاشی به نمایش گذاشته شده است .
گفتنی است این نمایشگاه با همکاری گروههای تصویربرداری و عکاسی و گرافیک رایانه کاردانش استان برپا شده است .

آدرس کوتاه :