برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس استان یزد

همزمان با سراسر کشور بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در همه مدارس استان یزد برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، در مراسم نمادینی که به همین مناسبت در دبیرستان دخترانه بتول امام حسینی ناحیه دو  برگزارشد سرپرست فرمانداری یزد اظهار داشت : دانش آموزان با شرکت در انتخابات شوراهای دانش آموزی مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی را تمرین می کنند.

" عباس حیدری " افزود : دانش آموزان سعی کنند دیدگاههای سیاسی ، اجتماعی مختلف را مطالعه و تحلیل کنند تا در سرنوشت خودشان اثرگذار باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز افزود: این انتخابات با حضور 200 هزار نفر از دانش آموزان مقاطع سوم ابتدایی و بالاتر برگزار شد.

" علی سرداری "  افزود: از 35 هزار داوطلب، هشت هزار و 500 نفر به عنوان اعضای شورای دانش آموزی مدارس انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه به نسبت تعداد دانش آموزان هر مدرسه اعضای شورای مدرسه تعیین می شود، اظهار داشت: نتیجه نهایی شوراها، مجلس دانش آموزی است که هر 2 سال یکبار از برگزیدگان شوراها طی انتخاباتی شکل می گیرد.

سرداری در ادامه هدف از برگزاری انتخابات یاد شده را تقویت روحیه مسئولیت پذیری، مشورت دهی، تصمیم گیری و ایجاد روحیه اعتماد به نفس در میان دانش آموزان بیان کرد و گفت: شورای دانش آموزی گامی در جهت تمرین مشارکت اجتماعی و استفاده از توانمندی ها و زمینه ای برای ایجاد و تقویت روحیه مشارکت پذیری آنان به شمار می رود.

فرآیند انتخابات یادشده شامل داوطلب شدن دانش آموزان 10 روز قبل از انتخابات، تبلیغات داوطلب در محیط مدرسه، برگزاری انتخابات، اعلام نتایج، تشکیل شورا و انجمن های مربوطه است.

همچنین اولین انتخابات الکترونیکی  شورای دانش آموزی در دبیرستان نمونه رسولیان ناحیه یک یزد نیز برگزارشد.

آدرس کوتاه: