حداقل کردن حداکثر

برگزاری جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتيد و معلمان در آموزش علوم ابتدایی

جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتيد و معلمان در آموزش علوم ابتدایی در یزد برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:دانشگاه فرهنگیان استان يزد با همکاری معاونت محترم پژوهش و فناوری سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگيان و اداره کل آموزش و پرورش استان يزد، در جهت توسعه و رشد علمی کشور و همچنین پویایی و بالندگی پژوهش و تحقیق،  جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتيد  و معلمان را در آموزش علوم ابتدایی در مورخ 9/12/96 در پرديس شهيدان پاک نژاد يزد برگزار می کند. از کليه فرهنگيان عزيز وصاحبنظران محترم دعوت به عمل می آید تا با ارسال تجربیات ارزشمند خود، زمینه توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش در جامعه را فراهم آورند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به آدرس http://hoe.te.cfu.ac.ir مراجعه نمایند. در ضمن فايل ارائه گزارش و راهنمای کاربرگ ثبت تجارب استادان و معلمان به پيوست مي باشد.

آدرس کوتاه: