برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان ضمن خدمت آموزش و پرورش استان یزد

جلسه هم اندیشی کارشناسان ضمن خدمت با حضور رییس اداره آموزش های کوتاه مدت وزارت

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش جلسه آموزشی و هم اندیشی کارشناسان ضمن خدمت شهرستان مناطق استان با حضور آقای احمد دانشور رییس اداره آموزش های کوتاه مدت وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید .

در ابتدای جلسه آقای مصباح فر معاون پژوهش ، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی در خصوص نقش آموزش های ضمن خدمت در ارتقاء علمی همکاران نکاتی را برشمرد و سپس آقای دانشور پیرامون تغییرات شیوه های برگزاری دوره های آموزشی و نیز ارتقاء سامانه Ltms  توضیحاتی را ارائه نمود  .

رییس اداره آموزش های کوتاه مدت وزارت همچنین به سوالات و ابهامات کارشناسان آموزش نیروی انسانی شهرستان ، مناطق و نواحی استان پاسخ داد .

آدرس کوتاه: