برگزاری مراسم تجلیل از مقام آوران مرحله استانی رقابت های علمی_تخصصی تربیت بدنی وجشنواره الگوی برتر تدریس ویژه معلمان تربیت بدنی وآموزگاران پایه استان یزد

همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی سی امین دوره رقابت های علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی و همچنین چهاردهمین دوره جشنواره الگوی برتر تدریس درس تربیت بدنی با حضور 60 نفر از برگزیدگان در دو بخش خواهران و برادران در سالن شهید ساداتی ادره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباس دهقان" معاون تربیت بدنی و تندرستی اداره کل در این همایش ضمن تبریک به منتخبین این رقابت ها  گفت : توانمند سازی و ارتقاء علمی و عملی معلمان تربیت بدنی به عنوان بازوان اجرایی و متولیان اصلی ساعت درس تربیت بدنی در مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود : در همین راستا رقابت های علمی و تخصصی و جشنواره الگوی برتر تدریس فراهم نمودن فضای مناسب جهت رقابتی سازنده، موجب بهبود سطح آمادگی جسمانی، حرکتی و مهارت های ورزشی معلمان تربیت بدنی و  از سوی دیگر ارتقاء سطح علمی و به روز شدن دانش آن ها می گردد.
در ادامه خلیلی رئیس اداره تربیت بدنی گفت : درکنار فعالیتهای آموزشی پرداختن به سلامت جسمی و روحی معلمان  یک ضرورت است .
و ی هدف از برگزاری این رقابت ها را ارتقاءسطح آمادگی جسمانی و مهارتی معلمان تربیت بدنی و همچنین ارتقاء سطح علمی و بروز رسانی دانش معلمان عنوان کرد .
خلیلی تصریح کرد : امیدواریم با برگزاری هرچه بهتر این رقابت ها با ایجاد انگیزه در معلمان و شرکت  آنها در این رقابت ها فرصت بسیار مناسبی جهت ترغیب معلمان تربیت بدنی به انجام فعالیت های ورزشی و ارتقاء سطح نشاط و شادابی در بین معلمان فراهم شود.
گفتنی است در پایان مراسم  از برگزیدگان و مقام آوران استانی تجلیل به عمل آمد.
قابل ذکر است تیم های علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه در دو بخش خواهران و برادران در تیرماه سال جاری به مشهد و شهر اراک جهت شرکت در رقابت های کشور اعزام خواهند شد و تیم های جشنواره الگوی برتر تدریس دوره ابتدایی و متوسطه به کرمان و کرمانشاه اعزام خواهند شد.

آدرس کوتاه: