برگزاری مرحله استانی سیزدهمین دوره جشنواره روش های برتر تدریس درس تربیت بدنی استان یزد

سیزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس،باشرکت دوازده تیم در قالب تیم سه نفره در مقطع ابتدایی در سالن ورزشی شهید چمران و مقطع متوسطه در سالن شهدای معلم استان یزد با حضور 36نفر از معلمان تربیت بدنی استان برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان یزد در بازدید از محل برگزاری این جشنواره اظهار داشت: شناسایی بهترین روش تدریس تربیت بدنی برای الگوسازی در مدارس از جمله اهداف این جشنواره است.
"مصطفی خلیلی " هدف کلی از برگزاری این جشنواره راکیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس تربیت بدنی از طریق کشف روش های برتر، خلاقانه و کارآمد تدریس درس تربیت بدنی برای بهبود عملکرد آموزش و تدریس معلمان تربیت بدنی و ترویج این روش ها در سطح مدارس بیان کرد.
 گفتنی است این جشنواره با اعلام تیم های برتر در دو مقطع ابتدایی و متوسطه نتایج ذیل را به دست آورد.
مقطع ابتدایی  
مقام اول:تیم شهرستان ميبد با امتیاز 104/625  (محمدرضا صادقی ،فاطمه السادات دهقانی و حمیده دهقانی ،مجری خانم فاطمه السادات دهقانی )
مقام دوم : تیم شهرستان خاتم با امتیاز98/812(زهرا جعفری،حمیده تاج آبادی و محسن احمدی نسب،مجری خانم زهرا جعفري)
مقام سوم تیم شهرستان ابرکوه با امتیاز 94/187 (زهرا اکرمی،فاطمه اکرمی و مصیب رستگار،مجری خانم فاطمه اکرمی)
مقطع متوسطه
مقام اول:تیم شهرستان تفت  با امتیاز115/75 ( اقای حامدقر ه چاهی و خانم اکرم باغ مزرعي ، مجری آقای حامد قر ه چاهي)
مقام دوم :تیم ناحیه دو با امتیاز110/93(راضیه مسعودنیا،فاطمه مرادی و سعید لاور،مجری آقای سعید لاور)
مقام سوم تیم شهرستان اردکان با امتیاز105/37 (لیلا یمنی ، زهرا طلائی و محمدرضا آقا شاهی ،مجری آقای محمدرضا آقا شاهي)
قابل ذکر است که سی دی برتردو تیم مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه  به مرحله مقدماتی کشوری که در زنجان برگزار می گردد ارسال می گردد.

آدرس کوتاه: