برگزاری مسابقات دو صحرانوردی دانش آموزان استان یزد

مسابقات دو صحرانوردی دانش آموز دبیرستانهای دوره اول ودوم استان یزد در میبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش و به گفته رئیس اداره تربیت بدنی این مسابقات  که با عنوان یادواره فرهنگی فقید سید رضا رادفر درشهرستان میبد برگزار شد 80 ورزشکار از شهرستانهای اردکان ، خاتم ، مهریز ، زارچ ، نیر ، میبد ، ابرکوه ، اشکذر  و نواحی یک ودو یزد با هم رقابت کردند.
"مصطفی خلیلی"  افزود : با انجام این رقابت در مقطع متوسطه اول  شهرستانهای ابرکوه ، میبد و ناحیه یک یزد اول تا سوم شدند و در مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 یزد ، ابرکوه و میبد مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

آدرس کوتاه: