حداقل کردن حداکثر

برگزاری همایش آموزشی مهارتی کارشناسان فرهنگی هنری، کانون ها، اردوها و فضاهای پرورشی

معاون پرورشی و فرهنگی : کانون های فرهنگی تربیتی باید به مراکز مهارت آموزی و پرورش دانش آموزان هنرمند و توانمند تبدیل شوند .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد همایش آموزشی و مهارتی کارشناسان فرهنگی و هنری ، کانون ها و اردوگاه های تربیتی شهرستانها و مناطق 14 گانه استان در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزارشد.
دراین همایش " علی سرداری " با اشاره به  نقش کلیدی مدیران فضاهای فرهنگی و پرورشی  در جذب و انتقال مفاهیم تربیتی ،  اخلاقی به دانش آموزان گفت :  کانون های فرهنگی تربیتی باید به مرکز مهارت آموزی ،  رشد و پرورش دانش آموزان هنرمند ، خلاق و  توانمند تبدیل شوند.
سرداری در ادامه از کارشناسان فرهنگی هنری ادارات آموزش و پرورش شهرستان مناطق و نواحی استان خواست تا با شناسایی و بکارگیری نیروهای متخصص و توانمند  فرهنگی اعم از دبیران هنر ، هنر آموزان هنرستان ها و دبیران سایر رشته های تخصصی نسبت به تکمیل کادر کانون ها و اردوگاه ها اهتمام لازم را به عمل اورند .
درادامه رئیس اداره فرهنگی هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی هدف از برگزاری این همایش  را تبیین و تشریح دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و آموزش کارشناسان جدید االانتصاب عنوان کرد و افزود : دراین همایش یک روزه حاضران با حضور درکارگاههای تخصصی با برنامه ها ، اولویت ها ، طرح ها و دستورالعمل های حوزه خود آشنا می شوند
اهدای لوح تقدیر و تجلیل از فعالین فرهنگی هنری ، کانون ها و اردوها از دیگر برنامه هی این مراسم بود .
گفتنی است استان یزد 30 کانون فرهنگی تربیتی و 9 اردوگاه  دانش اموزی دارد .برگزاری همایش آموزشی مهارتی کارشناسان فرهنگی هنری، کانون ها، اردوها و فضاهای پرورشی
معاون پرورشی و فرهنگی : کانون های فرهنگی تربیتی باید به مراکز مهارت آموزی و پرورش دانش آموزان هنرمند و توانمند تبدیل شوند .
 

آدرس کوتاه: