حداقل کردن حداکثر

برگزاری کارگاه آموزشی فوتسال ویژه معلمان تربیت بدنی

40 نفراز معلمان ورزش در کارگاه تخصصی فوتسال شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد این کارگاه آموزشی به همت اداره تربیت بدنی و  با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی و بروز رسانی دانش معلمان در این رشته برگزار گردید.
به گفته رئیس اداره تربیت بدنی در این کارگاه آموزشی معلمان علاوه برفراگیری مسائل فنی و روز این رشته با قوانین و مقررات جدیدآن نیز آشنا شدند .

آدرس کوتاه: