برگزاری کارگاه آموزشی پانزدهمین دوره جشنواه الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه

کارگاه آموزشی پا نزدهمین دوره جشنواه الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه در پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم ناحیه یک یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، به منظور تشریح و توضیح مرحله عملی پا نزدهمین دوره جشنواه الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه ، کارگاه آموزشی با حضور دبیران شیمی و جامعه شناسی نواحی یک و دو یزد و سرگروههای آموزشی شهرستان های اردکان، میبد،اشکذر،تفت،مهریز ومنطقه زارچ برگزارشد.

رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره متوسطه استان هدف از برگزاری این جشنواره را توجیه و تبیین مراحل آن و تغییراتی که روند اجرای آن در سال تحصیلی 97-98  به وجود آمده را بیان نمودند.

همچنین در ادامه سرگروههای آموزش شیمی و علوم اجتماعی استان به تشریح جرئیات و موضوعات و نحوه داوری جشنواره به صورت تخصصی هر درس پرداختند.

 

آدرس کوتاه: