حداقل کردن حداکثر

برگزاری کارگاه آموزشی گروه ادبیات فارسی

دبیران ادبیات فارسی در کارگاه آموزشی کتاب های نونگاشت پایه دهم و یازدهم شرکت کردند .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد معاون آموزش متوسطه هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را بررسی چالش ها های کتاب های درسی رشته ادبیات دانست و افزود : دراین کارگاه آموزشی قریب 200 نفراز دبیران ادبیات استان حضور داشتند
محمود زارع افزود : دراین کارگاه یکروزه علاوه بر بررسی ابهامات موجود درمحتوای آموزشی کتابهای نونگاشت پایه های یازدهم و دوازدهم ، اساتید حاضر به ارائه روشهایی هماهنگ برا ی تدریس مفاهیم درسی پرداختند .
وی به نقش سرگروههای آموزشی در هماهنگی روش های تدریس و رفع ابهامات دبیران اشاره کرد و گفت : دبیران ادبیات چالش های موجود کتاب های جدید را به سرگروههای درسی انتقال دهند .
وی از شرکت مولفین کتابهای درسی ادبیات در این کارگاه آموزشی قدردانی کرد و افزود : کتاب های ادبیات فارسی تاثیر بسزائی بر یادگیری سایر دروس دارد
درادامه این نشست آقایان دکتر قاسم پور و کمالی نهاد به تشریح وتبیین مفاهیم کتابهای جدید پرداخته و به سوالات دبیران درزمینه های مختلف پاسخ گفتند .
گفتنی است این کارگاه آموزشی در پژو هشکده آیت الله خاتمی یزد برگزارشد

آدرس کوتاه: