حداقل کردن حداکثر

تجهیز و ارتقای بخش تخصصی چشم درمانگاه فرهنگیان

با مشارکت یک بانوی نیکوکارفرهنگی بخش تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی درمانگاه فرهنگیان تجهیز و ارتقا یافت.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد کار تجهیز و ارتقای بخش چشم پزشکی درمانگاه فرهنگیان با مشارکت نیکوکارانه پیشکسوت فرهنگی خانم صاحب جلال به پایان رسید و مورد بهره برداری قرارگرفت .
دستگاه اسلیت لمپ ، اتوکراتور فراکتومتر، لنزومتر کامپیوتری و سایر تجهیزات جانبی ازجمله  تجهیزاتی که برای این بخش تهیه شده است
مدیر مرکزآموزشی و درمانی فرهنگیان یزد گفت : برای تجهیز و ارتقای این بخش مبلغ 700 میلیون ریال با مشارکت خیری هزینه شده است
"دکتر عباسعلی ایمانی" با تقدیر از نیکوکار ارجمند خانم صاحب جلال افزود : ایشان این مبلغ  را به یاد همسر مرحومشان شادروان حاج سید زمان خاکزاد هزینه کرده است .
درمراسم بهره برداری از تجهیزات و ارتقای این بخش مدیرکل آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان پیشکسوت حضور داشتند

آدرس کوتاه: