حداقل کردن حداکثر

تشکیل ستاد برگزاری همایش فارغ التحصیلان ایرانشهر

درآستانه 80 سالگی دبیرستان ماندگار ایرانشهر همایش فارغ التحصیلان این دبیرستان برگزار می شود


نشست هیات امنای دبیرستان ماندگار ایرانشهر با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و سایر اعضا برگزارشد  دراین نشست که شهردار یزد نیز حضور داشت ضرورت برگزاری همایش فارغ التحصیلان این دبیرستان مورد بحث قرار گرفت و ستاد برگزاری این همایش تشکیل شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش این همایش می تواند درجذب سرمایه هاو توانمندی های انسانی و مالی ازمیان دانش اموحتگان دبیرستان که درخارج استان خارج کشور حضور دارند واز چهره های علمی فنی پزشکی وکار آفرین هستند بهره مند شود دراین جلسه مقرر شد ازهمه پتانسیل استان در باشکوه برگزارشدن مراسم استفاده شود

آدرس کوتاه: