تشکیل کارگروه تخصصی آموزشی شورای آموزش‌ و پرورش استان

رئیس کارگروه تخصصی آموزشی شورای آموزش‌ و پرورش: امیدوارم تجربیات ارزنده اعضاء کارگروه راهگشای مسائل تعلیم و تربیت باشد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش‌ و پرورش استان یزد، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش در این نشست اظهار داشت : شورای آموزش‌ و پرورش استان‌ها مرجع تصمیم‌گیری است و نقشه راه آموزش‌ و پرورش هر استانی را تعیین می‌نماید.

"محمود زارع" افزود: این کارگروه ‌تخصصی با اهداف نیازسنجی در آموزش‌وپرورش ، بررسی موضوعات اجرایی فعلی ( فرصت‌ها و تهدیدها در نظام آموزشی ) و تهیه ، تدوین و تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید که منجر به کیفیت‌بخشی خواهد شد فعالیت خود را انجام می دهد.

 

آدرس کوتاه: