تشکیل کارگروه ماده 18 آیین نامه اجرائی حمل و نقل دانش آموزان مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد: تامین امنیت و سلامت دانش آموزان دو اصل مهم و ضروری در حمل و نقل دانش آموزان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "دکتر عباسعلی دانافر " دراین  نشست اظهار داشت : استفاده از خدمات رانندگان بایدبر سه اصل گزینش، آموزش و نظارت انجام شود .

وی به رعایت حق و حقوق رانندگان سرویس مدارس اشاره کرد و افزود : تامین امنیت و سلامت دانش آموزان دو اصل مهم و ضروری در راستای ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان است .

دانافرگفت : جهت رفع موانع و مشکلات حمل و نقل دانش آموزان همکاری و همدلی همه سازمان ها و نهاد ها و والدین ضروری است .

معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل نیز در این نشست گفت :  بایدسرویس دانش آموزی را در حکم یک مدرسه دانست که می تواند برای دانش آموزان نقش آموزشی ایفا کند.

وی به اهمیت همفکری و همکاری جهت ارائه خدمات مطلوب به خانواده ها اشاره کرد و به نظارت بیشتر وبازرسی وکنترل عملکرد رانندگان و موسسات مختلفی که در سرویس دهی مدارس همکاری دارند تاکید کرد.

آدرس کوتاه: