تعالی هویت از کلیدواژه های سند تحول بنیادین است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تعالی هویت از کلیدواژه های سند تحول بنیادین است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "مهدی نوید ادهم" اظهار داشت: مدیران و معلمان و دست اندرکاران اموزش و پرورش باید از فرهنگ زلال یزد صیانت کنند زیرا این استان بسیاری از فرهنگ های ایران اسلامی را در خود جای داده که این ویژگی ها آسان به دست نیامده و حاصل سالها زحمت آبا و اجداد و ما است.

وی با تاکید بر پاسداری از فرهنگ قنات و قنوت این دیار افزود: این پاسداری تنها بر عهده چند دستگاه نیست و باید از طریق انتقال فرهنگ به نسل جوان محقق شود که لازم است انتقال فرهنگی در درون سیستم آموزش و پرورش رخ دهد.

نوید ادهم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز بحث اصلی آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین است و مصمم هستیم که آموزش و پرورش امروز که از زخم های کهنه رنج می برد بر اساس این سند بازتولید شود و آموزش و پرورش تراز نظام اسلامی ایجاد کنیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از اصلی ترین بحث های این سند، بحث هویت است و تعالی هویت از کلیدواژه های جدی این سند است بنابراین در این همایش به اصلی ترین بحث سند تحول بنیادین پرداخته شده است.

وی عنوان کرد: هویت یک بحث جزئی نیست بلکه یک بحث کلی و مهم است و اگر این باور را بتوانیم در کشور تعمیم دهیم، یعنی بستر اجرای طرح تحول بنیادین را فراهم کرده ایم.

نوید ادهم خاطرنشان کرد: این خطای استراتژیک است که آموزش و هویت را از دبیرستان آغاز کنیم و به پیش دبستانی و دبستان توجه نکنیم و این خطا را باید جبران کنیم و در مجموع معتقدیم که باید همه چیز از دوره پیش دبستانی و دبستان آغاز شود و این همایش نیز به همین دلیل از اهمیت برخوردار است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش یادآور شد: نخستین همایش هویت کودکان ایران اسلامی نیز زمینه ساز گفتمان تحول بنیادین است و هم در یزد به عنوان شهری که فرهنگ اصیل اسلامی را متجلی می کند آغاز شده و هم به دوره پیش دبستانی پرداخته که همه اینها حائز اهمیت است.

وی افزود: هویت با انسجام ملی ما لازم و ملزوم یکدیگر هستند اگر هویت آسیب ببیند وحدت ملی آسیب می بیند بنابراین این بحث بسیار مهم است و امروز تحقیقات مختلف نشان می دهد که با مشکلاتی مواجه هستیم و باید این آسیب ها را ببینیم و درمان کنیم.

نوید ادهم با اشاره به ابعاد هویت ایرانیان بیان کرد: هویت قومی و محلی، هویت ایرانی، هویت اسلامی، هویت مدرن از ابعاد مهم هویتی ایرانیان است و تعامل بین این چهار بعد هویتی بسیار مهم است و باید تلاش کرد که هیچ بعدی قربانی بعد دیگر نشود و اگر یکی قربانی شود، بقیه از بین خواهد رفت.

وی تصریح کرد: هویت ایرانیان یک هویت واحد و به هم پیوسته است و هویت ایرانیت و اسلامیت ما در هم تنیده است و نباید آن را دوگانه بپنداریم.

نوید ادهم با تاکید بر آسیب شناسی هویت بیان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که حس مثبت در زمینه مسلمان بودن، ایرانی بودن، دختر یا پسر بودن و ... در کودکان و نوجوانان ایجاد شود.

آدرس کوتاه: