تقویت نیروی انسانی مهمترین دستاورد همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد یکی از مهمترین دستاوردهای نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی را تقویت نیروی انسانی دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "عباسعلی دانافر" در جمع مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور، معاونان آموزش ابتدایی، سراسر کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه یزد، اظهار داشت: از نصایح مجدانه و رهنمودهای پدرانه امام جمعه یزد همچنین و از حمایت های استاندار سابق و معاونان وی، نمایندگان استان یزد در مجلس، قدردانی می کنم.

وی عنوان کرد: با اشاره به استقبال باشکوهی که با ارسال بیش از 2 هزار اثر علمی، فرهنگی و هنری و در مجموع شش محور انجام شد، افزود: امروز دست اندرکاران آموزش و پرورش اهمیت مقوله هویت را به خوبی درک کرده اند و آن را کلیدواژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می دانند.

دانافر بیان کرد: هویت ملی ایرانی در این سند ترکیبی از سه بعد هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه است که این ابعاد با هم می توانند شرایط ایجاد وحدت، انسجام و همبستگی ملی را در میان دانش آموزان فراهم آورد که در این میان لایه هویت اسلامی از برجستگی و تاکید بیشتری در این سند برخوردار است.

دانافر افزود: آموزش و پرورش باید با برخورد واقع بینانه برای هر سه لایه فضای مناسبی ایجاد کند و بر اساس سند تحول بنیادین و سیاست ها و برنامه های کلی نظام آموزشی کشور و نیز با توجه به تاثیرگذاری دوره تربیتی پیش دبستانی در شکل گیری هویت کودکان، بستری مناسب در راستای ترویج، تقویت و تعمیق هویت ایران اسلامی در چنین همایش هایی در مسیر هویت یابی کودکان گام برداریم.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش موجی در کشور ایجاد کرده است، افزود: این همایش فرصتی نو خلق کرد تا با ابزار هنر، ادبیات، نمایش و ...، شکل گیری هویت کودکان به شکلی متوازن با فرهنگ خودی رقم بخورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، یکی از دستاوردهای این همایش را برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان و مدیران پیش دبستانی، آموزگاران، معاونان آموزش ابتدایی و دانشجو معلمان اعلام کرد.

دانافر افزود: بهسازی حرفه ای و تقویت توانمندی های نیروی انسانی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش پرورش است و امیدواریم با برگزاری این همایش توجه بیش از پیش مسئولان، مدیران آموزش و پرورش، خانواده ها و ... به مقوله هویت و تربیت دانش آموزان جلب شود.

آدرس کوتاه: