تلاش ما تبدیل مدارس به کانون حیات طیبه است

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی:
دبیر اجرایی نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی گفت: تلاش ما دست اندرکاران آموزش و پرورش باید این باشد که مدارس را به کانون حیات طیبه تبدیل کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "سعیده بهادرزاده" در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی کودکان ایران اسلامی ویژه دوره پیش دبستانی اظهار داشت: همایش ملی کودکان ایران اسلامی در یزد به همت عالی گروهی است که ماهها تلاش، حمایت و همراهی کردند که اگر این همراهی ها و حمایت ها نبود این کار بزرگ به سرانجام نمی رسید.

وی از خانم حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پررورش و همکاران حوزه آموزش ابتدایی و پیش دبستانی وزراتخانه، آقای دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و تیم کارشناسی استان و تمامی کسانی که چه در داخل و چه خارج از آموزش و پرورش خالصانه تلاش کردند تقدیر کرد.

بهادرزاده همچنین  از ادارات و نهادهایی استان یزد همچون اداره کل میراث فرهنگی، سازمان فرهنگی، ورزشی اجتماعی شهرداری ، اداره کل ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که تلاش کردند آثار فاخر در این همایش خلق شود، قدردانی کرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: ما دست اندرکاران آموزش و پرورش علاوه بر اینکه مسئول خودمان هستیم، مسئول کودکان و هویت آینده مردم این کشور نیز هستیم و ما هستیم که امید می کاریم و پیشرفت درو می کنیم.

وی افزود: اگر نا امیدی و حقارت بکاریم، خیل عظیم مشکلات اجتماعی را در آینده محصول کرده ایم.

بهادرزاده خاطرنشان کرد: امروز ایجاد حیات طیبه در سطح انسانی کوچکترین و مهمترین جایگاهی است که به سوی آن دست دراز کرده ایم برای اینکه مفاهیم دانشی آن را به کودکان آموزش دهیم و به دنبال این هستیم که مدارس ما کانون حیات طیبه باشد و این کانون شدن کار بزرگی است و این امر در گرو آموزش مربیان و معلمان ما است.

وی عنوان کرد: این امر در گرو آموزش مربیان ما است که این آموزش از جنس دانش نیست بلکه جنس "یادگیری یعنی عمل" است.

بهادرزاده تاکید کرد: این همایش هم از نظر موضوع بدیع بود و هم از نظر برگزاری و مخاطبان بسیاری را در بر گرفت به نحوی که 415 مقاله، 145 اثر در بخش آواها و نواهای محلی، 125 دکلمه خوانی، 116 عکس، 118 فیلم کوتاه، 235 اثر در بخش قصه گویی و در مجموع 2 هزار و 199 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.

وی همچنین با اشاره به آمار بالای شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی جنبی، خاطرنشان کرد: 4 هزار نفرساعت در این دوره ها آموزش دیدند که این آموزشها به تاثیرگذارترین مسئولان آموزش و پرورش ارائه شد.

بهادرزاده تاکید کرد: این یعنی گروه کثیری از مخاطبان ما به مسئله اصلی یعنی هویت اندیشیده اند و از همکاران خود درخواست می کنم برای حفظ و ارتقا هویت کودکان ایران اسلامی بیش از پیش تلاش کنند.

آدرس کوتاه: