توزیع رایگان 850 جلد کتاب دست‌نامه تربیت‌بدنی ویژه آموزگاران پایه

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان یزد خبرداد:
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان یزد از توزیع رایگان 850 جلد کتاب دست‌نامه تربیت‌بدنی ویژه آموزگاران پایه در استان یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون تربیت بدنی و سلامت استان افزود: معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت متبوع بر مبنای برنامه درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی و با هدف ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی محتواهای آموزشی کتابی تحت عنوان دستنامه تربیت‌بدنی تدوین و در اختیار استان ها قرار داده است تا در بین آموزگاران پایه دوره اول قرار گیرد.

" عباس دهقان" گفت : این کتاب (ویژه آموزگاران پایه)از دو بخش اساسی تشکیل شده است؛ بخش اول اهداف، استلزامات، رویکردها و کلیاتی را از برنامه درسی معرفی می‌کند و بخش دوم مشتمل بر  ۸۰ بازی حرکتی است که آموزگاران به صورت کاملا کاربردی می‌توانند از آنها در جهت اهداف درس تربیت‌بدنی استفاده نمایند.

وی تصریح کرد : در طراحی بازی های حرکتی این کتاب توجه ویژه ای به مشارکت حداکثری دانش آموزان ،تناسب بازی با ویژگی های رشدی حرکتی دانش آموزان ،رعایت نکات ایمنی دربازی و استفاده از حداقل امکانات برای اجرای بازی ،تنوع و نشاط در بازی ها شده است.

دهقان افزود: امیدواریم آموزگاران پایه با در نظرگرفتن کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی ،فیلم های آموزشی ،تجارب تئوری وعملی آموخته شده در دوره های آموزشی  ونگاشته هایی که در این کتاب ارائه شده است ،گامی بلند در راستای توسعه فعالیت های حرکتی و کسب سلامتی دانش آموزان بردارند.

" مصطفی خلیلی " رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی نیز در ادامه افزود : با توجه به برگزاری دوره آموزشی مهارت های عمومی درس تربیت بدنی ویژه آموزگاران پایه در شهریور ماه جاری  ، 850جلد دست نامه ازطریق وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان چاپ شد و توسط این اداره در آذرماه97 بین شهرستانها و مناطق توزیع گردید.

 

 

آدرس کوتاه: