توضیحات معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد در خصوص نحوه و میزان توزیع کاغذ با نرخ دولتی

علیرضا جلالی علی آبادی معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در خصوص نحوه و میزان توزیع کاغذ نرخ دولتی توضیحاتی را ارائه کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد;علیرضا جلالی علی آبادی در خصوص نحوه و میزان کاغذ اختصاص یافته دریافتی و توزیع شده با نرخ مصوب دولتی گفت:مطابق مصوبه جلسه نحوه چگونگی توزیع کاغذ تنظیم بازار که در سازمان صنعت,معدن و تجارت یزد برگزار شد, سهمیه در نظر گرفته شده برای مدارس دولتی و غیردولتی و پیش دبستانی های سطح استان ۲۳ هزار کارتن کاغذA4(معادل۱۱۵۰۰۰بسته) بود که از سهمیه در نظر گرفته شده تاکنون تعداد ۶۲۸۰ کارتن کاغذA4 (معادل ۳۱۴۰۰بسته) تحویل این اداره‌کل گردیده است که معادل ۲۷ درصد سهمیه کاغذ A4 در نظر گرفته شده می باشد.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد افزود:کاغذهای تحویل داده شده با توجه به درخواست بین ۱۳ منطقه، ناحیه و شهرستان توزیع گردیده و ادارات با توجه به درخواست و نیاز مدیران مدارس کاغذA4  را توزیع نموده اند که لیست توزیع و اسامی مدارس نواحی یک و دو یزد به دستگاه‌های مسئول ارسال گردیده است.
علیرضا جلالی علی آبادی اظهار داشت: ۹۴ درصد کاغذ توزیع شده بین مدارس دولتی و فقط  ۶ درصد آن به مدارس غیر دولتی اختصاص یافته که گفتنی است حدود ۱۵ درصد از دانش‌آموزان استان یزد در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل می باشند.
وی خاطر نشان کرد: با عنایت به مصوبه فوق مابقی سهمیه اختصاص یافته به محض تحویل یعنی بعد از توزیع سهمیه دانشگاهها که ایام امتحانات را می گذرانند به صورت متناوب و سهمیه بندی شده بین ادارات و متعاقب آن مدارس متقاضی توزیع خواهد شد.

آدرس کوتاه: