توليد محتوا متناسب با فرهنگ هر استان

مدير كل آموزش و پرورش استان البرز :
مدير كل آموزش و پرورش استان البرزگفت : توليد محتوا متناسب با فرهنگ هر استان باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان یزد، " سالار قاسمي " مديركل آموزش وپرورش استان البرز با اشاره به اينكه هويت مجموعه از ارزش ها ،باورها وتعقلات افراداست بر توليد محتوا در آموزش وپرورش هراستان متناسب با فرهنگ بومي آن استان تاكيد كرد.

وي با اشاره به اينكه در سند تحول رويكرد تربيت دانش آموزاني خدامحور ،خداجو با زيست فرهنگي ،اجتماعي وسياسي قوي است برگزاري چنين همايش هايي را درراستاي تحقق اهداف بنيادين سند مهم دانست.

مديركل آموزش وپرورش استان البرز از تمامي مديران دستگاه ،نهادها وادارات همكار در بحث فرهنگ خواست تا با توليد آثار فاخري درقالب فيلم ،داستان وكتاب دانش آموزان را از نظر فرهنگي غني كنند تاديگر برنامه هاي دشمنان در فضاي مجازي وديگر رسانه ها بر آنها تاثيري نداشته باشند.

قاسمي برگزاري چنين همايش هايي را در شناسايي نقاط ضعف وقوت تحقق هويت ايراني اسلامي دانش آموزان در سند تحول بنيادين را مهم دانست وبرهمگرايي خانواده با آموزش وپرورش در راستاي تحقق هويت ملي ايراني اسلامي تاكيدكرد.

وي با بيان اينكه دانش آموزي كه از بدو ورود به مدرسه با اهداف هويت ايراني اسلامي آشنا ميشود انسان كاملي است كه ديگر براحتي در جامعه تحت تاثير فرهنگ هاي بي محتوا قرار نمي گيرد بر لزوم همكاري همه نهادها و ارگان ها براي اجرايي شدن اهداف سند تحول بنيادين تاكيد كرد.

آدرس کوتاه: