جلسه هم اندیشی مدیرکل آموزش و پرورش با پیشکسوتان حوزه آموزش متوسطه

جلسه هم اندیشی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با جمعی از همکاران و پیشکسوتان حوزه آموزش متوسطه در مجتمع فرهنگی رفاهی تالار فرهنگیان یزد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه اظهار داشت : با بهره گیری از تجارب ونظرات و راهکارهای ارزنده پیشکسوتان می توانیم قدمهای موثری در راستای هر چه کیفی تر شدن فرایند آموزش در حوزه متوسطه استان برداریم .
 وی هدف از برگزاری این نشست ها را تبادل تجربه وتصمیم سازی کیفی به امر تعلیم وتربیت  دانش آموزان دوره متوسطه استان عنوان کرد.
" دکتر دانافر" در ادامه تاکید کرد :  این جلسات به منظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادات ارزنده پیشکسوتان و متخصصان در حوزه تعلیم وتربیت باید استمرار داشته باشد.
گفتنی است در این جلسه پیرامون موضوعات کیفیت بخشی به فرایند یاددهی ویادگیری وهمچنین توسعه و گسترش فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی در بین دانش آموزان دوره متوسطه و مراکز متولی این امر  بحث وتبادل نظر صورت گرفت .

 

 

آدرس کوتاه: