حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

به مناسبت گرامیداشت هفته معلم مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد درروابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد حضور یافت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " علی صالحی " مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد با هیات همراه به مناسبت تبریک هفته معلم در روابط عمومی آموزش و پرورش استان حضور یافت .

 

 

آدرس کوتاه: