حمایت شرکت تعاونی آموزشی فرهنگیان یزداز دانش آموزان نیازمند

یک میلیارد ریال برای تامین کفش 2هزار و پانصد دانش آموز نیازمند به آموزش و پرورش نواحی یک و دو یزد اهدا شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدبه همین منظور نشستی  صبح امروز با حضور مدیرکل آموزش وپرورش ، ابوالقاسم حکیمان رئیس هیات مدیره و رضا سلطانزاده مدیرعامل شرکت تعاونی آموزشی  فرهنگیان یزدو روسای نواحی یک ودو برگزارشد .
دراین نشست مدیرعامل شرکت تعاونی آموزشی  فرهنگیان یزد گفت: بدین منظور هزینه خرید 2هزار و پانصد عدد کفش 40 هزار تومانی درقالب دو قطعه چک در اختیار روسای دو ناحیه یزد قرار گرفت .
"سلطان زاده " افزود: این شرکت همچنین در سال جاری در قالب طرح علوی از 160دانش آموز مستعد مجتمع آموزشی حضرت مجتبی (ع) حمایت کرده است و از تخفیف 20 تا صد درصدی شهریه تحصیل برخوردار و در صورت نیاز از کمک هزینه تحصیل نیز برخوردار می شوند.
وی همچنین اجرای طرح صبحانه 70 مدرسه در سال تحصیلی96-95 خبر داد و افزود: در این طرح دانش آموزان 70 مدرسه به مدت حداقل یک هفته از صبحانه سالم برخوردار شده اند.

آدرس کوتاه: