حداقل کردن حداکثر

درخشش دانش آموز یزدی در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

"ملیحه تقی زاده " مقام دوم نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی را کسب کرد بنا به اعلام باشگاه علمی و پژوهشی جوان یزد دانش آموز"  ملیحه تقی زاده " با ارائه طرح روپوش آموزشی قصه و داستان مقطع پیش دبستانی توانست در نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی مقام دوم کشور را درگروه علوم اجتماعی و روانشناسی کسب کند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش "مهدی مستقل چی " با اعلام این خبر افزود : امسال 158 طرح به دبیرخانه استانی جشنواره واصل که از این تعداد 49 طرح به مرحله کشوری راه یافت و 4 طرح به سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران معرفی شد
"مستقل چی " رتبه استان درنوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی را به لحاظ تعداد طرح منتخب حائز رتبه ششم دانست وگفت :  از نظر شاخص تعداد طرح منتخب به تعداد سرانه دانش آموزی نیز استان یزد حائز رتبه دوم کشور  شده است
وی ازبرگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان کشوری نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 27 آذر ماه در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران با حضور مقامات عالی رتبه کشوری خبرداد وافزود دراین مراسم از ملیحه تقی زاده دانش آموز برگزیده یزدی نیز تجلیل شد

آدرس کوتاه: