در حاشيه همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي :

ضرورت حضور پررنگ دانش آموزان در همايش هاي پيش رو

 

 

مديركل آموزش وپرورش خراسان جنوبي کفت : در همايش هايي كه جامعه هدف آن دانش آموزان هستند مي بايست حضور آنان پررنگ و شيوا باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان یزد،" محمد علي واقعي "گفت: هويت بخشي در سند تحول به طور جد ديده شده و از ابتدا بايد از دوره غير رسمي پيش دبستاني هويت بخشي انجام شود.

وي با اشاره به اينكه عملكرد معلمان در هويت بخشي اثر دارد افزود: بازگو كردن سبقه تاريخي، سياسي، وصيت نامه شهدا و نگاه به عملكرد خانواده شهدا براي دانش آموزان از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در ادامه با توجه به گفته ي امام راحل كه دبستان را دريابيد افزود: بايد پيش دبستانی و دبستان را سرلوحه ي كار خود قرار دهيم هزينه كرد را در اين دوره انجام داده تا آثار هويت بخشي را در كودكان خود احساس كرده و براي آينده كشور آماده كنيم.

واقعي در پايان جامعه مخاطب اين همايش را دانش آموزان دانست كه حضور فعالتر آن ها در اين همايش باعث ايجاد انگيزه و ماندگاري بيشتر جامعه خواهد شد.

آدرس کوتاه: