دهمین نشست کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان

دهمین نشست کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان شعبه یزد برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دبیر کارگروه مشترک اداره کل آموزش و پرورش، نواحی دوگانه آموزشی یزد و صندوق ذخیره فرهنگیان شعبه یزد با بیان این موضوع از برگزاری دهمین نشست این کارگروه با حضور مدیران ارشد شرکت فرایند نوین خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش استان با همکاری شرکت تامین مسکن فرهنگیان در موضوع تامین مسکن جهت فرهنگیان فاقد مسکن اقداماتی را انجام دهد.

" احمد شهسواری " با اشاره به مطالب عنوان شده در این نشست یادآور شد این کارگروه برای ایجاد خدمات رفاهی در جهت بهبود معیشت فرهنگیان سراسر کشور برگزار می شود.

وی در پایان، تبیین وضعیت گذشته و حال موسسه، پتانسیل های موجود جهت بهره وری هر چه بیشتر و بررسی چالش های موجود را از دیگر برنامه های این نشست عنوان کرد.

آدرس کوتاه: