حداقل کردن حداکثر

دومین نمایشگاه سیار پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبیرستانهای یزد برپا می شود

بسته ویژه دومین نمایشگاه سیار پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در مدارس متوسطه ( دوره اول و دوم) استان توزیع شده است .


رئیس اداره مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی از بربائی دومین نمایشگاه سیار پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبیرستانهای دوره اول و دوم استان خبرداد و افزود : 606 بسته ویژه دومین نمایشگاه سیار پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در مدارس متوسطه ( دوره اول و دوم) استان توزیع شده است .
"محمد علی شایق" افزود : این نمایشگاه با توجه به افزایش روزافزون آسیب های اجتماعی  در بین نوجوانان و جوانان و با هدف ترویج پیام های پیشگیرانه و گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری در مدارس برپا می شود
شایق به چاپ پوستر" نقشه راه پیش گیری از آسیب های اجتماعی درسطح مدارس  "  اشاره کرد و گفت :  با هدف انسجام بخشی به فعالیت ها و اطلاع رسانی درباره فعالیت های حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی یک هزار و 450 نسخه درتمامی مدارس استان توزیع شده است .

آدرس کوتاه: