دویست و شصت و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان

استاندار یزد گفت : دستگاههای اجرایی استان درصورت نیاز فضاهای آموزشی مورد نیاز جهت تحصیل دانش آموزان را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، استاندار یزد درنشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه تعدادی از فضاهای آموزشی استان در اختیار دستگاه های اجرایی است، تاکید کرد: در صورت نیاز، این فضاها تخلیه تا در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد .
" محمدعلی طالبی " با اشاره به فرصت ضرب ‌الاجل مطرح شده از سوی وزارت آموزش و پرورش برای تخلیه مدارسی که در تصرف سایرارگان‌های دولتی استان قرار دارد، اظهار داشت: درمتن قانون به موضوع تخلیه در صورت نیاز مبرم آموزش و پرورش اشاره شده که این موضوع باید مد نظرقرار گیرد.
وی افزود: در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد و مشخص شود که آیا اصولاً آموزش و پرورش به این فضا نیاز دارد اگر نیاز بود، تخلیه آن را در شورای آموزش و پرورش تصویب خواهیم کرد زیرا برای استفاده از مدارس، دانش آموزان در اولویت اصلی قرار دارند.
استاندار یزد تاکید کرد: تخریب این فضاها به معنای آسیب رساندن به بیت المال است بنابراین در وهله اول نیاز است که بررسی و مشخص شود آموزش و پرورش در چه حد به فضاهای تصرف شده خود، نیاز دارد.
طالبی ادامه داد: اگر فضا مورد نیاز آموزش و پرورش نبود، در گزارشی کتبی موضوع به وزارتخانه گزارش و توضیحات قانونی ارائه می شود.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود در مورد طرح برنامه ویژه مدرسه(بوم) اظهار داشت: این طرح جالب و ابتکاری است و با اجرای این طرح، دانش آموز می‌تواند هر آنچه را یاد می‌گیرد، اجرایی کند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت بسیار خوبی در آموزش و پرورش داریم و دانش آموز می‌تواند در کنار درس، آموزش شهروندی و سبک زندگی را نیز فرا بگیرد بر این اساس آمادگی داریم در اجرای چنین طرح‌هایی با آموزش و پرورش همراهی کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در ادامه این نشست اظهار داشت : در حال حاضر ۴۴ مدرسه و فضای آموزشی در استان یزد تحت تصرف سایر دستگاه ‌ها است.
وی با اشاره به قانونی که در آن ضرب‌الاجل شش ماهه برای تخلیه مدارس و فضاهای آموزشی تحت تصرف سایر دستگاه‌ها تعیین شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۴ مدرسه با پراکندگی در تمام شهرستان‌های استان، تحت تصرف دستگاه‌هایی غیر از آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به زمان تعیین شده برای تخلیه این فضاها بیان کرد: بهترین راه حل این است که موضوع با محوریت استانداری و فرمانداری‌های شهرستان‌های استان حل و فصل شود.
دانافر با اشاره به بند (ع) تبصره (9) قانون بودجه سال 98 کل کشور مبنی بر نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان، از ابتدای سال 98 کلیه دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای مربوطه به آموزش و پرورش می باشند مکلفند ظرف مدت 6 ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اجرای طرح‌هایی با مشارکت آموزش و پرورش و شهرداری یزد از جمله شهردار مدرسه، همیار خدمات شهری و … بیان کرد: آموزش و پرورش از طرح‌هایی که بتواند دانش آموزان را شهروندانی موفق و با سبک زندگی اصولی تربیت کند، استقبال خواهد کرد.

آدرس کوتاه: