دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای تحقیقات

مدیرکل آموزش و پرورش : شورای تحقیقات پشتوانه علمی و اتاق فکر و اندیشه‌ی آموزش و پرورش است

به گزارش روابط عمومی مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد دراین نشست با اشاره به اهمیت ویژه شورای تحقیقات بعنوان پشتوانه علمی و اتاق فکر و اندیشه‌ی آموزش و پرورش و محور بودن دانش‌آموز و معلم در سند تحول بنیادین بر لزوم خلاقیت و نوآوری این دو رکن اساسی تعلیم و تربیت و توجه به ظرفیت بالای آنان تأکید کرد .

"دکتر عباسعلی دانافر " پژوهشگر شدن دانش‌آموزان را ثمره‌ی همت و کار پژوهشی معلمانی دانست و گفت : پژوهش‌خوانی و بررسی نتایج پژوهش‌ها، تربیت دانش‌آموزان پژوهشگر و پژوهشگر بودن معلم را سه عرصه مهم برنامه‌های تحقیقاتی آموزش وپرورش است

برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با تقویم اجرایی مناسب در طول سال و تعمیم آن به نواحی و مناطق آموزشی استان، ،  ایجاد تعادل میان پژوهش‌های مورد انتظار ( کنش‌پژوهی، درس‌پژوهی، روایت‌پژوهی و ... ) با پژوهش‌های آکادمیک و لزوم استفاده از یافته‌های پژوهشی و ثبت و ضبط روایت‌ها و تجارب معلمین از مصوبات این نشست بود.

درپایان این نشست شیبانی دبیر شورا گزارشی از  همکاری‌های شورای تحقیقات آموزش وپرورش  با استانداری و دانشگاه یزد  در هفته پژوهش را ارائه کرد

آدرس کوتاه: