دیدار و گفتگوی صمیمی مدیر کل آموزش و پرورش با رانندگان اداره کل

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت : اهمیت نقش رانندگان بر هیچکس پوشیده نیست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش ستان یزد، " عباسعلی دانافر" در دیداری صمیمی با رانندگان اداره کل آموزش و پرورش استان به تبیین نقش و جایگاه آنان درایجاد روحیه نشاط و شادابی به مجموعه اشاره نمود و از زحمات این قشر خدوم تشکر و قدردانی کرد.

همچنین در جریان این دیدار رانندگان هم به گفتگو و درد دل با مدیر کل پرداختند.

آدرس کوتاه: