رتبه اول مدارس علوم و معارف استان یزد در کشور

معاون پژوهشی کمیته همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش از کسب رتبه اول مدارس علوم و معارف استان یزد در بین مدارس علوم و معارف کشور خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " علیرضا رحیمی" معاون پژوهش کمیته همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: مدارس علوم و معارف استان یزد رتبه اول را در بین مدارس علوم و معارف کشور دارند.

رحیمی به میانگین تعداد دانش آموزان استان یزد نسبت به سایر استان ها اشاره کرد و افزود:در استان یزد2/8درصد از دانش آموزان در مدارس علوم و معارف اسلامی مشغول به تحصیل هستند که این میزان در کشور 8 دهم درصد می باشد.

وی در ادامه سیاست های ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش را گسترش کیفی و کمی مدارس علوم و معارف اسلامی دانست و گفت:میانگین دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی 73 نفر می باشد.

" عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد نیز گفت : مدارس علوم و معارف اسلامی زحمت آموزش بخشی از دانش آموزان ما را به دوش می کشند و در تربیت دانش آموزان مطابق سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه نقش به سزایی دارند.

وی افزود: در مدارس علوم و معارف اسلامی روحیه و جو معنوی حاکم است و فرصت های زیادی است که باید از این فرصت ها حداکثر استفاده را بیریم و در این خصوص باید توجه داشته باشیم  به افراط و تفریط دچار نشویم.

ارائه گزارش از برگزاری دوره طلاب شاغل در آموزش و پرورش و دوره سرباز طلبه ها که به میزبانی استان یزد برگزار گردید از دیگر برنامه های این جلسه بود.

آدرس کوتاه: