ريشه دار شدن هويت در كودكان با اجراي 130 برنامه در سند تحول بنيادين

مشاور وزير آموزش وپرورش در امور سند تحول بنيادين ؛
مشاور وزير آموزش وپرورش در امور سند تحول بنيادين گفت :براي انسجام هويت ايران اسلامي در كودكان در سند تحول بنيادين 130 برنامه تدارك ديده شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان یزد : " رضا مددي " در استوديو الفباي اولين همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي  با اشاره به اينكه تحقق هويت دانش اموزان مهمترين اصل سند تحول بنيادين است گفت: تحقق هويت ملي، ديني، جنسي، قومي و محلي در طول 12 سال آموزش براي دانش آموزان درسند تحول بنيادين ديده شده است.

مشاور وزير آموزش و پرورش در امور سند تحول بنيادين آشنا كردن دانش آموزان با فرهنگ ملي، تقويت ويژ گي ها و خصوصيات دين داري در دانش آموزان و پرورش ويژ گي هاي انساني به عنوان انساني كامل را از اهداف سند تحول بنيادين برشمرد.

وي گفت: هويت مجموعه اي از باورها، بينش و اعتقادات است كه داشتن هويت ملي براي اعتماد به نفس و ريشه دار شدن ضرورت دارد.

مددي با اشاره به اينكه امروزه بحران هويت بسيار مسئله ساز شده است و كشور ما داراي فرهنگ و هويت هاي متفاوتي است گفت: هر فرد بايد نسبت به آرمان هاي كشورش احساس مسئوليت كند تا به دستاورد هاي هويت كمك شده و فرهنگ قومي محلي حفظ شود.

وي افزود: براي اجرايي شدن سند تحول بنيادين به مجموعه اي از برنامه ها نياز داريم كه آموزش و پرورش در اين راستا با وجود بيش130 برنامه  آن را تحت پوشش قرار مي دهد.

وي در ادامه گفت: آموزش و پرورش در اين راستا سند تحول بنيادين را منسجم كرده و با ابلاغ آن به همه ادارات براي تدوين سند تحول بنيادين كه هويت مهم ترين كليد واژه آن  است كوشش نموده است.

 

 

آدرس کوتاه: