حداقل کردن حداکثر

سفر یکروزه مدیرکل به روستاهای شهرستان تفت

مدیر کل آموزش و پرورش از مدارس روستائی در علی آباد و دهستان دهشیر بازدید کرد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در جریان این سفر " احمد شیرزاد"  ابتدا به روستای علی آباد رفت و از کلاس های درس ، محیط خوابگاه ، آشپزخانه و امکانات بهداشتی دبیرستان شبانه روزی دور اول گلپایگانی این روستا بازدید کرد و ضمن گفتگو با مدیر ، دبیران و دانش آموزان ،  روند آموزشی ، پرورشی و رفاهی دانش آموزان دراین مدرسه را بررسی کرد .
شیرزاد همچنین درمنزل شادروان محمد رضا مشتی زاده علی آباد از کارکنان این دبیرستان که اخیرا به رحمت ایزدی پیوسته است حضور یافت و ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده آن مرحوم از زحمات 20 ساله این فرهنگی فقید به دانش آموزان این خطه تجلیل کرد .
وی سپس از مدارس شهید صدوقی ، آیت الله خاتمی ، شهید سعیدی ، دخترانه بانک صادرات ، ام ابیها و دبستان بهار دهشیر بازدید کرد
درجریان این بازدید مدیر و معاون آموزش و پرورش شهرستان تفت و  مشاوران مدیر کل آموزش و پرورش  ایشان  را همراهی می کردند .

آدرس کوتاه: