سفر یکروزه معاون وزیر به یزد

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به یزد سفرکرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش بازدید از یک مدرسه درمجتمع غیردولتی جوادالائمه ، حضور در نشست مشترک موسسان مدارس و مراکز غیردولتی ، نشست صمیمی با معلمان یک مدرسه خرید خدمات آموزشی در ناحیه 2 یزد و برگزاری دهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان با موضوع توسعه مشارکت های مردمی و بررسی مسائل مدارس غیردولتی از مهمترین برنامه های سفر یکروزه "مجتبی زینی وند" در یزد بود . دراین سفر "رسول پاپایی "مدیرکل شوراهای آموزش و پرورش کشور نیز معاون وزیر را همراهی می کرد .

آدرس کوتاه: