سفر یکروزه معاون پشتیبانی به بافق

علی دهقان بهابادی از مدارس شهرستان بافق بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، دیداربا خانواده شهید ،  دیدار با فرماندار بافق ، عیادت ازهمکارفرهنگی ، دیدار صمیمی با کارکنان اداری ، بازدید از هنرستانهای شهید باهنر ، هدف ، عصمتیه و مدارس 7 تیر و حجاب ازجمله برنامه های این سفر یکروزه بود .

"علی دهقان بهابادی"  دردیدار با فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش بافق به بررسی مسائل مالی ، اعتباری آموزش وپرورش این شهرستان پرداخت و درخصوص اختصاص اعتبار برای طرح ها و پروژه های دستگاه تعلیم وتربیت دراین شهرستان به رایزنی پرداخت .

ایشان درادامه به اتفاق فرماندار بافق به دیدار خانواده معلم شهید برزگری رفت وازایثار و فداکاری این شهید والامقام تجلیل نمود و درادامه از همکار فرهنگی صدیقه رنجبر عیادت و ضمن دلجوئی از همکار فرهنگی ، سلامتی وی را از خداوند متعال مسئلت کرد

معاون پشتیبانی درادامه این سفر ازهنرستانهای شهید باهنر ، هدف ، عصمتیه و مدارس 7 تیر و حجاب بازدید کرد و مسائل آموزشی ، اداری و تجهیزاتی این مدارس به ویژه کارگاههای هنرستانها را مورد بررسی قرارداد وبرای پیگیری برخی از مشکلات موجود قول مساعد داد .

"علی دهقان بهابادی " در نشست صمیمی با کارکنان اداری از نزدیک با آنان دیدار و گفتگو کرد و بر ضرورت تشکیل کمیته بهره وری در مدارس استان تاکید نمود

دهقان گفت : به منظور استفاده بهینه از امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی موجود تشکیل این کمیته ضروری است .

گفتنی است دراین بازدید روسای ادارات امورمالی و پشتیبانی نیز حضور داشتند

آدرس کوتاه: