️شوراهای دانش آموزی زمینه ساز موفقیت دانش آموزان در آینده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در اولین مجمع عمومی شوراهای دانش آموزی و نهمین دوره از انتخابات مجلس دانش آموزی استان یزد گفت: مشارکت در شورای دانش آموزی و عضویت مجلس شورای دانش آموزی تاثیر بسزایی در موفقیت دانش آموزان در آینده دارد و زمینه شکوفایی و رشد همه جانبه دانش آموزان را فراهم می سازد.


دکتر عباسعلی دانافر در اولین مجمع شوراهای دانش آموزی از سازمان دانش آموزی استان یزد برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی تشکر کرد و گفت:شوراهای دانش آموزی زمینه ساز تربیت نسلی جامعه پذیر است و دانش آموزان را برای فعالیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی آماده می کند تا بتوانند مشارکت تاثیر گذار در اداره کشور داشته باشند.
 وی تاکید کرد:از رسالت های آموزش و پرورش آماده کردن دانش آموزان جهت حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و تربیت آنها به عنوان یک شهروند مطلوب است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد بیان داشت : یکی از حوزه های مهم تربیت، تربیت اجتماعی است و طبق سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش باید از یک نهاد آموزشی به یک نهاد اجتماعی تغییر یابد.
وی اهداف بلند مدت آموزش و پرورش را تربیت چند بعدی دانش آموزان دانست که از جمله آن می توان به تربیت در ابعاد اعتقادی، علمی، اقتصادی، هنری، سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
 دکتر عباسعلی دانافر در پایان به دانش آموزان گفت: دانش آموزان باید حق و حقوق و تکالیفشان را بشناسند و با بینش صحیح و عمیق  در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی کشور تحلیل داشته باشند.

آدرس کوتاه: