شورای معاونین خاص اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزارشد

باحضور معاون آموزش متوسطه وزارت؛
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: کیفیت بخشی، مهمترین برنامه وزارت آموزش و پرورش است

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،" علی زرافشان " روز سه شنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد افزود: موضوع کیفیت و ارتقای آن از اساسی ترین موضوع های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی اظهار داشت: راهکارهای عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای کیفیت آموزشی است، همچنین در مدیریت منابع انسانی کیفیت بخشی باید حفظ شود.

زرافشان گفت: در بحث نیروی انسانی و ساماندهی آنها باید از ظرفیت بازنشستگان استفاده کنیم چون باید خروج و ورود نیروها با شیب ملایم صورت گیرد تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

وی یکی از دلایل موفقیت آموزش و پرورش استان یزد را وجود پیشکسوتان و همراهی آنها اعلام کرد و افزود: باید از تجربه های اندوخته این قشر در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد.

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش گفت : پژوهش سراهای دانش آموزی در دولت یازدهم رشد چشمگیری داشت .

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش هم در این نشست با اشاره به رشد توسعه فعالیت های پژوهشی و پژوهش سراها در دولت یازدهم گفت: تا سال 92 فقط 298 پژوهش سرا در کشور وجود داشت که این رقم در دولت تدبیر و امید به 664 مورد رسید.

"عباس سلطانیان" افزود: پژوهش سراها از نظر کمی، توسعه بسیار خوبی داشته اند و در سال جاری برای کیفیت بخشی آنها برنامه هایی در دست اقدام داریم.

وی ادامه داد: استقرار پایه دوازدهم، مهمترین اولویت وزارتخانه آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است که نیاز به بستر سازی مناسب دارد.

سلطانیان افزود: در مهرماه سال گذشته کمیته استقرار این پایه تشکیل و مسولیت آن به معاون متوسطه واگذار شد.

وی در ادامه در زمینه نیروی انسانی گفت: مسوولیت ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش به استان‌ها و مناطق آموزشی تفویض اختیار شده است.

سلطانیان عدالت آموزشی ، کیفیت بخشی ، ارتقای مدیریت آموزشگاهی و توسعه و تقویت مشارکت های دستگاههای دولتی و غیردولتی در هنرستان های را از برنامه اصلی این دفتر در سال تحصیلی امسال بیان کرد و افزود: هر برنامه بر اساس مستندات و سند تحول بنیادین تدوین شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد هم در این نشست گفت: کارنامه آموزشی این استان بسیار درخشان است و همچون خورشیدی در نظام تعلیم و تربیت کشور می درخشد که صدر نشینی 24 سال متوالی دانش آموزان این خطه در آزمون سراسری، نمونه بارز آن است.

عباسعلی دانافر افزود: در موفقیت دانش آموزان، عواملی نظیر معلمان ،خانواده ها و به ویژه آموزش متوسطه نقش دارند.

وی با بیان اینکه سیاست ما در آموزش و پرورش اجرای برنامه های وزارتخانه است افزود: 38 کلاس درس برای استقرار پایه دوازدهم در استان در حال ساخت است.

آدرس کوتاه: