عیادت از یک همکار

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از محمد رسول ثابت عیادت کرد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در آستانه سال نو دکتر عباسعلی دانافر با حضور در منزل محمد رسول ثابت از همکاران اداری حوزه روابط عمومی که به علت سانحه آتش سوزی دچار سوختگی شده است عیادت کرد .
دراین عیادت مدیرکل آموزش وپرورش از نزدیک در جریان روند معالجه وی قرارگرفت و از مدیرعامل مرکز درمانی فرهنگیان خواست روند درمان ایشان را پیگیری نماید
دراین دیدار محمد رسول ثابت از همکاران فرهنگی خواست در لحظه تحویل سال برای شفای همه بیماران به ویژه همکاران فرهنگی بیمار دعا کنند .
دراین عیادت معاونین و مشاورین مدیر کل نیز حضور داشتند

آدرس کوتاه: