عیادت مدیرکل آموزش و پرورش استان از پیشکسوت فرهنگی

مدیرکل آموزش و پرورش استان از پیشکسوت فرهنگی " عبد الرضا دهستانی " عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، " عباسعلی دانافر"  با حضور در منزل همکار پیشکسوت " عبدالرضا دهستانی " از وی عیادت نمود .

در این دیدار علی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی و مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی و جمعی از همکاران آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند.

عباسعلی دانافر با دلجویی از این همکار فرهنگی ، در جریان وضعیت بیماری و معالجه ی وی قرار گرفت و سلامتی کامل ایشان را از خداوند متعال ، مسئلت نمود .

آدرس کوتاه :