عیادت مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از پیشکسوت فرهنگی

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از پیشکسوت فرهنگی " علی پیری اردکانی " عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، عیادت دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از پیشکسوت فرهنگی علی پیری اردکانی که سال ها در سمت های مختلف برای آموزش و پروش و دانش آموزان این مرزو بوم زحمت کشیده بود.

آدرس کوتاه: